MTÜ ARENDUS- JA INNOVATSIOONIKESKUS LIVONIA

on säästva arengu põhimõtetest lähtuv mittetulundusühing, mis on ellu kutsutud piirkonna elu edendamiseks ja mitmekesistamiseks, elukeskkonna elamisväärsemaks muutmiseks, uute võimaluste tutvustamiseks ja levitamiseks, elanike eneseteadvuse ning teotahte suurendamiseks.

Ühingu tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel.

Ühingu tegevuse eesmärk ei ole kasumi taotlemine.
Ühing näeb oma tegevuse põhieesmärgina piirkonna looduse, kultuuripärandi ja arenguvõimaluste tundmaõppimist, keskkonnakaitse probleemidega tegelemist, keskkonnaalase teadlikkuse tõstmist, säästliku ja tervisliku eluviisi propageerimist, harrastustegevuse ja kultuurielu elavdamist ning mitmekesistamist.

Ühingu ülesanneteks on eelnimetatust huvitatud inimeste koondamine ning ühendamine, neile sobiliku tegevuse leidmine ja selleks vahendite hankimine.

Viimati uuendatud: 30.07.2004