Neti Uudistaja

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 12, november 1998


     
      Sisu:  
 

1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajad said sülearvutid.

Lk.1

  2. Saarde 750! Lk.1
  3. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul. Lk.1
  4. Läti Vabariigi Ruhja linnaga luuakse s�prussidemed. Lk.1
  5. Murelaps - linna tänavavalgustus. Lk.1
  6. Tali endine majandikeskus sai uue katuse. Lk.1
  7. T�helepanuks Tali valla elanikele! Lk.1
  8. Uudiseid Tihemetsast. Lk.2
  9. Ilmast ja põllust. Lk.2
  10. Ihu tahab ka harimist. Lk.2
  11. Kas meie rikkuseks on ka saun? Lk.2
  12. �ks n�item�ng meil k�imas on. Lk.2
  13. T�htpäevakalender. Lk.3
  14. Reisikiri B��mimaalt. Lk.3
  15. Tarkus tuleb tasapisi. Lk.3
  16. Kuidas portreteerida moodi? Lk.3
  17. Vastulaused koolidirektor Aarne Lingilt. Lk.4
  18. Kollane koit �Uudistaja" kohal. Lk.4
  19. Kes vastaks? Lk.4
  20. Mülestused, mülestused... Lk.4
  21. Kauplus �Sinilind", rahvakeeli �Sassikas". Lk.5
  22. L�ikustänup�haks. Lk.5
  22. Pent Nurmekund. Lk.5
  22. N�mme linna koerad. Lk.5
  22. Kooliuudised. Lk.5
  22. Kilingi-Nõmme Keskkool 50! Lk.5
  22. Tagasivaade Punapargis toimunule... Lk.6
     

Saarde 750!Muistis Saardest

On tore kokkulangevus, et Kilingi-Nõmme linna 60. juubeliga saab pidada kogu siinse paikkonna (kihelkonna, valla) kirjas�nas esmamainimise 750. aastapäeva.

Aastal 1248 asutati Viljandi komtuurkonda Karksi foogtkond. Karksisse rajati ordulinnus ja sealt valitses foogt (ilmlik valitseja, vardja) oma valdusi. S�ilinud �rikutes-annaalides (Abja apteekri Zwiebelbergi kogutud) m�rgiti Karksi foogtkonna osadena (kihelkondadena): Karksi, Helme, Ruhja, Paistekunda (Paistu), Alistekunda (Halliste) ja Saarkunda (Saarde).

Saarkunda eksisteeris muinaskihelkonnana (kund - kogukond, kihelkond) arvatavasti tuhandeid aastaid varem, kuid kirjatraditsiooni (kaasnes kristlusega) tulek omas murrangulist tähtsust rahva jaoks siis ja hiljem� Seda ju kirjas�nas esmamainimine tahabki teadvustada.

Peagi mööduva milleeniumi lõpus vaatame paljudele asjadele teise pilguga kui varem. Kirjas�nalise traditsiooni tulek on v�rreldav praeguse arvutite (Interneti) traditsiooni saabumisega. Valulised mülemad. Sellised muutused teisendavad suhtlemist, v��rtushinnanguid ja maailmatunnetust. Informatsiooni edastamise ning j��dvustamise mehhanism vahetub. Ka suulise ja kirjas�na(raamatu)lise maailma erinevused olid tohutud.

Nagu tollal, nii ka praegu � muutustega kaasnevad paratamatult mitmesugused nähtused �hiskonnas: paljude v�ärandumine aktiivselt toimivast hulgast, eetiline t�himik, aga ka vägivald (olgu see füüsiline, vaimne või hingeline). Siiski, ega inimese arenguks peagi kõigest aru saama kui par acclamation.

SAARDE 750 puudutab ka Saarde Katariina kogudust. Koguduse vanuseks ongi arvatud Liivi sõja eelset perioodi. Ka kirik on juba enne Liivi s�da kandnud p�ha Katariina nime. Eeldusel, et p�hakute nimed anti teatud �histel tingimustel ning k�laj�u t�ttu mingil ajahetkel, siis 13. sajandil on rajatud Katariina-nimelisi kirikuid mitmeid: Katariina kloostri kirik Tallinnas, Noarootsis, Muhus, Saaremaal Karjas, Virumaal Kadrinas. Arvatavasti asus Saardeski kihelkonnapreester (kirikuõpetaja), võimalik, et Jäärjas. Karksi kohta on m�rge, et 1298. aastal pületasid leedulased linnuse ja tapsid teiste hulgas ka �he preestri. Seega on alust ka Saarkunda kui �he foogtkonna osa korralduses näha kirikukihelkonna iseloomu ja koguduse olemasolu.

Saarde päeva - SAARDE 750 � t�histame kadripäeva eel�htul (kiriku p�haku mülestuspäev - kadripäev e. P�ha Katariina päev on 25. novembril) - teisipäeval 24. novembril algusega kell 18.00 Saarde Katariina kirikus.
Kavas on kaunis ja meelik�itev �htuteenistus (vesper), palvus-kontsert. Meile laulab ja mängib vanadel pillidel vanamuusika ansambel Rondellus.
V�ikesed Kadrid, kes sellel �htul maskidega ja valgete kostöömidega ringi jooksevad, t�histavad seda juubelit suurepäraselt.

Pilt: Arheoloogiline leid Saarde kihelkonna aladelt, 15.-17. saj.

Saarde Katariina koguduse kirikuõpetaja
Enri Pahapill


Murelaps - linna tänavavalgustus

Tänavalatern-uunikum

Linna tänavavalgustus on t�epoolest kohati üsna halvas seisus. Olukord on halb eelkõige kõrvaltänavatel, kus kasutusel on 50-ndatest aastatest p�rit tavalised h��glampidega valgustid. Nimetatud valgustid on tänaseks täielikult aegunud ning amortiseerunud. Nende töökorda seadmine ei oma enam m�tet, sest nende töökindlus on väga väike ja valgustustugevus ei vasta n�uetele.
Olukorra lahendamiseks on vajalik (ainuv�imalik) vanad valgustid asendada uute kaasaegsete valgustitega. Oleme senini suutnud kaasaegsed valgustid paigaldada vaid linna peatänavale. Miks vaid? P�hjus on lihtne, üks kaasaegne valgusti koos paigaldamisega maksab 3000 krooni. Et vajalik on asendada 150 valgustit, siis maksab see 450 000 krooni. Sellise kulutuse �hekorraga tegemine linna eelarvest on meile üle j�u k�iv. Seega on paratamatu, et tänavavalgustus ei saa korda �hekorraga, vaid selleks kulub pikem aeg.

Siinjuures on sobiv m�rkida, et tegelikult koosneb kulutus tänavavalgustusele kahest osast - kulutused elektrienergiale ja kulutused korrastamisele (hooldamisele). Nii n�iteks oli eelmisel aastal linna eelarves kulutuseks tänavavalgustusele 250 000 krooni, sellest elektrienergiale 155 000 krooni ja korrastamisele 95 000 krooni (ainult 30 uut valgustit).
Käesoleval aastal planeeriti linna eelarves tänavavalgustusele 270 000 krooni, kuid kulutuse tegelikuks piiriks kujunes vaid 200 000 krooni. Kulutuse v�henemise 70 000 krooni võrra tingis vajadus leida ootamatult (augustis) rahaline kate remonttöödeks kooli katlamajas. Vastasel juhul ei oleks koolihoonete k�tmiseks luba antud. Siin on ka p�hjus, miks kulutus tänavavalgustuse korrastamisele käesoleval aastal on minimaalne. Seega ei olnud võimalik ka uusi valgusteid osta.

Vastavalt kokkuleppele aitab linna tänavavalgustust korrastada ja hooldada Kilingi-Nõmme Elektriv�rk. Tahan siinjuures t�siselt tänada elektriv�rgu töömehi, sest tänavavalgustuse olukord linnas on paari viimase aasta jooksul siiski tunduvalt paranenud.
Samas palun ka linnakodanikel m�ista, et elektriv�rgu töömeeste p�hitöö on väga pingeline ja seetõttu ei ole möeldav iga kustunud valgusti kohene korrastamine. Normaalne on, et tänavavalgustuse korrastamine toimub 2-3 korda aastas ja selle eelduseks on uute valgustite ja pirnide olemasolu. Normaalne on ka, et iga kustunud tänavavalgusti pärast ei tormata (ei helistata) kohe linnavalitsusse, kuigi pahameel on loomulikult m�istetav. Tegelikult omab linnavalitsus pideva ülevaate tänavavalgustuse olukorrast (ka kustunud valgustitest) ja korraldab selle korrastamist vastavalt võimalustele.
Olukord linna tänavavalgustuses muutub normaalseks alles siis, kui kõikidel tänavatel säravad küll kallid, kuid �konoomsed ja töökindlad kaasaegsed valgustid. Seniks Teile kannatlikkust ja m�istmist soovides, lugupidamisega

Foto: Lamp posti otsast.

Tõnu Lapp
abilinnapea


T�helepanuks Tali valla elanikele!

Peale kahekuist vaheaega on Tali valla ruumides võimalik taas kokku saada erametsakonsultandiga igal esmaspäeval 13.00-16.00.
Momendil asendab erametsakonsultanti K�llike Koger.


Lk. 1 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajad said sülearvutid

Arvuti s�lle!

Linnale Rootsi firma Telia poolt kingitud sülearvutid (Olivetti 486 SX, 33 Mhz, 4 RAM) said tasuta kasutamiseks kõik selleks soovi avaldanud 14 õpetajat.
Arvuti kasutamiseks korraldatud konkursi tingimuste kohaselt v�eti arvesse nende õpetajate avaldused, kellel arvutit eelnevalt kodus ei olnud ja kes omandanud arvutialase alg�ppe.
Lisaks gümnaasiumi pedagoogidele said õnnelikeks arvutiomanikeks ka kaks muusikakooli õpetajat ning linna lasteaia juhataja.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul

22.oktoobril toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu järjekordne koosolek. Päevakorda v�eti kolm k�simust: saksa keele �petamine meie kooli X klassis, informatsioon kooli probleemide kohta direktorilt ning direktorile lisatasu maksmine.

Esimene päevakorrapunkt oli tingitud kahe lapsevanema p��rdumisest hoolekogu poole. Nende lapsed seisid septembris fakti ees, et olles vastu v�etud Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi X klassi, ei saa nad vajalikul arvul saksa keele tunde, kuna saksa keelt p�hiv��rkeelena õppinud õpilasi on sel aastal X klassis ainult kaks. P��rdumine oli arutusel hoolekogu 5. oktoobri koosolekul, siis saadeti hr. A. Lingile kiri, milles hoolekogu palus olukorra positiivset lahendust õpilaste kasuks. Nüüd on heameel nentida, et vaatamata t�sistele raskustele - direktor oma 8. oktoobri kirjas lootis lahendada olukorra alles 1. jaanuarist 1999 � suutis direktor oma ülesande t�ita ning alates 12. oktoobrist saavad tütarlapsed nädalas 2 tundi saksa keelt eraldi +1 tund liitklassis. Selline lahendus rahuldab õpilasi, nende saksa keele õpetajat, seega ka hoolekogu ja loodetavasti ka õpilaste vanemaid.

Päevakorra teine punkt kujunes gümnaasiumi direktori ja hoolekogu vaheliseks keskusteluks, kus direktor �ksinda pidi vastama �heksale k�sijale. Ega see kerge olnud, tunti huvi vabade õpetaja ametikohtade t�itmise kohta sel aastal, kooli hea taseme s�ilitamise ja edasimineku kohta, mida võiks paremini korraldada, et õpilased oleksid suutelised nt. matemaatika riigieksamit edukamalt sooritama kui sel aastal. Ausalt öeldes ei pea hoolekogu õigeks suhtumist � kes matemaatikas just priimus pole, see �rgu riigieksamiks matemaatikat valigu! Kahjuks n�uavad k�rgkoolid paljude erialade puhul just matemaatika riigieksamit. Nii et meie kool peaks m�tlema sellele, kuidas õpilastele luua võimalusi paremaks aine omandamiseks, ilmselt j��b kolmest matemaatikatunnist nädalas väheseks.

Kuna vestluse kõigus selgus, et narkootiliste ainete kasutamist esineb ka meie kooliõpilaste hulgas, siis otsustati novembris korraldada mõttetalgud koos politsei, kooli, ka õpilaste ja hoolekoguga, et �hiselt vastu astuda narkootikumide levimisele meie linnas.

Päevakorra kolmanda punkti arutelu tulemusena otsustas hoolekogu teha ettepaneku linnavalitsusele gümnaasiumi direktorile lisatasu maksmiseks.

Meil kõigil vanematel hoolekogu liikmetel oli r��m endi keskel näha õpilaste esindajat Madis Räästast. Madis oli �sja valitud ning seega võttis hoolekogu koosolekust osa esmakordselt. Peab �tlema, et Madis esindas õpilaskonda väärikalt, vaatamata sellele, et koosolek oli �sna pingeline, olid Madise kommentaarid asjakohased ja arukad. Tundub, et õpilased on valinud hoolekogusse endile tubli esindaja.

Mae Annast
Kilingi - Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu liige


Läti Vabariigi Ruhja linnaga luuakse s�prussidemed

Kilingi-Nõmme linnapea osales Läti Vabariigi Ruhja linnaga kontaktide arendamise koosolekul.
Naabermaakonna väikelinnas M�isak�las toimunud koosviibimisest võtsid osa Läti linna Ruhja, Karksi, Abja ja Saarde valla ning M�isak�la, Abja ja Kilingi-Nõmme linna esindajad. Arutleti tulevaste koostööprojektide, vastastikuste kontaktide tihendamise ja s�lmimise üle. R��giti rahvusvaheliste projektide koostamisest ning tutvuti Ruhja�M�isak�la Credo projektiga.


Tali endine majandikeskus sai uue katuse

Tali vallas v�eti vastu endise majandikeskuse kontorihoone uue katuse ehitus. Vastuv�tukomisjonis olid vallavanem Ants Tiido, ehitus-majandusn�unik Mihkel Tamm ja vallavolikogu esimees Aleksander Vilinurm.
Uus katus sai komisjoni poolt k�rge hinnangu. Samuti ollakse nõus tulevikuski Pärnu REV-iga koostööd j�tkama.

Aleksander VILINURM


 

Toimetaja Ahti Seller.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9; nr.10; nr.11
Kilingi-Nõmme