Netileht.gif (10526 bytes)

Nr. 2, detsember 1997


Uksed avas vanadekodu

Kilingi-Nõmme peatänav

Hiljuti valmis Tihemetsas Saarde valla 12-kohaline vanadekodu �ldmaksumusega pool miljonit krooni. �he koha kuumaksumus on umbes 2500 krooni. Vanur loovutab selle katteks 90 % pensionist, ülejäänud osa kaetakse omavalitsuse eelarvest. Nüüd on kohal ka esimesed elanikud.

Majas on ahik�te, 3-4 inimese toad, k��k, puhkeruum, soojustatud pärandaga sanitaarkompleks (vannituba, dusiruum, WC-d) ja mitu abiruumi. K��gi ja sanitaarkompleksi sisustus on moodne ja kaasaegne. Ruumide klaasuksi kaunistavad tehnikumi kunstiõpetaja Elle Suurvariku r��msad ja v�rvisäravad klaasimaalingud. Puhkeruumis on teler, väike raamatukogu, ajalehed "Pärnu Postimees" ja "Videvik". Seinu kaunistavad esimese majaelaniku naivist Ilse Mihkelsoni looduseteemalised akvarellmaalid.

Vanadekodu elanikele hakkavad oma esinemistega kunstielamusi pakkuma Tihemetsa eakate klubi "Rukkilill" isetegevuslased ja lasteaed. Algust tehakse veel enne J�ulup�hi.

Heakorra, soojuse, puhtuse ja toitlustamise eest kolm korda päevas hoolitsevad Virve Reidla ja Ellen Kalde. Vanadekodu töid-tegemisi kureerib ja üleskerkivaid k�simusi aitab n�u ja j�uga lahendada Saarde valla sotsiaalnõunik Mare Kurri. Majas on pidev ��valve.

Foto: Esimene elanik Ilse Mihkelson (paremal), tema k�laline Saarde vallavanem Tarmo Kulu ja hooldaja Virve Reidla.

Karl Pettai


Kilingi-Nõmme Linnavolikogu istungil

12. detsembril võttis selle aasta viimasest istungist osa 11 volikogu liiget 15-st.
Aluseks v�ttes Maareformiseaduse - 28 p 7, Maa munitsipaalomandisse taotlemise korra 06. 11. 96.a. p 15 alap 14 ja Saarde Vallavalitsuse taotluse 26. 08. 1997. a. otsustati �hel h�ülel vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsus nr. 14: �Saarde vallas Lodja k�las asuva endise Levalog nr 7 maa munitsipaliseerimine�. Sellega otsustati mitte pretendeerida Saarde vallas Lodja k�las asuva endise Levalog nr 7 ( kinnistu 83) 4,5 ha suuruse maa-ala munitsipaliseerimisele.

�hel h�ülel otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus nr. 25 �Maa maksustamise m�ära kehtestamine Kilingi-Nõmme linnas 1998. aastaks�. (Vt. lk.2)

Toimus esindaja valimine Kilingi-Nõmme Keskkooli hoolekogusse. S�nav�tuga esines keskkooli direktor Aarne Link. Esindaja valimiseks viidi läbi salajane h�ületamine. Nimekirja kandmiseks esitati kandidaatidena Raido Kirschbaum, Heino Kiviselg, Mae Annast, Agu Leivits. Nimekirja kantud said salajase h�ületuse tulemusena poolthääli järgmiselt: Raido Kirschbaum 3, Heino Kiviselg 1, Mae Annast 4 ja Agu Leivits 3. 10 poolt ja 1 erapooletu h�ülega otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsus, millega kinnitati Kilingi-Nõmme Keskkooli hoolekogu linnavolikogu esindajaks Mae Annast.

Aluseks v�ttes valla- ja linnaeelarve seaduse, Kilingi-Nõmme linna p�him��ruse, Kilingi-Nõmme linna eelarve menetluse korra, pärast linnapea Kalle Kiipuse, n�unik Eesi Kolla, koolidirektor Aarne Lingi ja volikogu liikmete Kalle Songa ning Heino Kiviselja sõnav�tte otsustati 10 poolt ja 1 erapooletu (koolitöötaja!?-AS.) h�ülega vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsus nr. 16. Sellega otsustati aasta alguse j��gi arvelt suunata keskkooli majandamiskulude katteks k�tte ostmiseks 39 000 krooni.

Viimaseks päevakorrapunktiks oli Kilingi-Nõmme linna 1997. aasta eelarve muutmine. Ettekanded pidasid ja volikogu liikmete k�simustele vastasid linnapea Kalle Kiipus ja linnavalitsuse n�unik Eesi Kolla. 9 poolt h�ülega (2 volikogu liiget olid h�ületamise ajaks lahkunud) otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus nr. 26, millega, aluseks v�ttes valla- ja linnaeelarve seaduse, Kilingi-Nõmme linna p�him��ruse ja Kilingi-Nõmme linna eelarve menetluse korra, kinnitas linnavolikogu Kilingi-Nõmme linna 1997.a. eelarve muutmise kulude �mberjaotamise teel 226000 krooni ulatuses. Sama m��rusega m�ärati ka volikogu liikmetele j�ulutoetust 500 krooni ulatuses volikogu palgafondi arvelt.

Linnavolikogu protokolli põhjal Ahti Seller

J�uluk��nal

Uudiseid Tihemetsast

Meenutusi Talilt

Muutused meditsiinis

Ilmast ja põllust

J�ulum�tisklus

Pärnus toimus Balti Keskkonnafoorumi töökoosolek

Teisipäev, 25. november.
Pärnus kohtusid Balti Keskkonnafoorumi töökoosolekul Eesti ja Läti Keskkonnaministeeriumide esindajad, kes arutasid riikidevahelise üle piiri ulatuvate looduskaitsealade alase lepingu s�lmimise ettevalmistamist (see puudutab Saarde ja Tali valda j��vaid Kodaja ning Rongu rabasid ja sinna loodavat Sookuninga Looduskaitseala). Kohtumisel osales Eesti poolelt ka Kilingi-Nõmme Linnavolikogu esimees Agu Leivits, kes kohtus ka Läti Vabariigi Staicele linnapeaga ning arutas võimalikke koostöö variante. Lepiti kokku, et l�hiajal külastavad Kilingi-Nõmme esindajad Staicele omavalitsust.


Vee� ja kanalisatsiooniteenusest, ka saunast

Kilingi-Nõmme linna vee� ja kanalisatsioonisüsteemid ning saun on Majavalitsuse halduses. See tööl�ik on linna elanikele k�llalt oluline, et puhas joogivesi j�uaks tarbijani ja puhastatud heitveed loodusesse. Esimeseks tööks oli kõikide veetarbijate arvelev�tt ja tarbijatega kommunaalteenuste ostu-m��gi lepingute s�lmimine.

Vannis liguneja
... ligunen siin uue aastani, edasi pesen vaid hambaid.

Vee� ja kanalisatsiooniteenuste ning sauna pileti hind on 1996. ja 1997. aastal p�sinud muutumatuna, selle aja jooksul on tõusnud teiste teenuste hinnad: elektrienergia, veekasutusmaks ja saastekahju h�vitis, anal��side maksumus, mitmete materjalide hinnad.

1997. aastal rekonstrueeriti Sambla tänava pumbamaja ja veetorni seadmed, remondi kogumaksumus ca 140 000 krooni. 1998. aastal on kavas rekonstrueerida Aia tänava pumbamaja.

1998. aasta jaanuarist on ette n�htud vee� ja kanalisatsiooniteenuste hinna t�us, sest j�tkuvalt t�useb elektrienergia jt. teenuste hind. Kui tarbijal on veem��tja, siis tekib ka huvi vee (raha) kokkuhoiuks, nii on aastail 1996-1997 paigaldatud veem��tjad 10 majale ja 30 korterisse.
Linna saun vajab igal aastal sanitaarremonti, mida pole raha puudusel tehtud, sest iganädalane saunapäev annab ca 600 krooni kahjumit, millest linn maksab dotatsioonina 400 krooni. Seni on olnud meie linnas ümbruskonna odavaim saunapilet, v�rdluseks � pilet Pärnus maksab 15, Abja-Paluojas 12 krooni.

Alates 1. jaanuarist hakkab saunapilet meil maksma 10 krooni täiskasvanutele ja koolilastele, 5 krooni eelkooliealistele lastele.

Vaike Parts

 

Lk.1        Lk.2        Lk.3       Lk.4

Toimetaja Ahti Seller, ahti@kilingi.ee.
Neti Uudistaja nr.1
Kilingi-Nõmme