Neti Uudistaja

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 7, mai 1998


Maa-, valla- ja linnavalitsuse töötajad käisid metsa istutamas

Saarde vallavanem.

Pärnu Metsaameti algatusel ja Saarde valla Männi talu omanike kaasaaitamisel toimus 5. mail metsaistutamise aktsioon, millest võtsid osa piirkonna valdade ja Pärnu maavalitsuse esindajad. Kontoritest loodusesse oli tulnud umbes 30 inimest, nende seas ka mõned Kilingi-Nõmme linnavalitsuse töötajad.

Omanimelised kuuseistikud pistsid Männi talu mulda kasvama Pärnu maavanem Toomas Kivimägi, Saarde vallavanem Tarmo Kulu, Kilingi-Nõmme linnapea nimel nõunik Eesi Kolla ning metsaomanik Aivar Vint.
Töö lõppedes kostitas Metsaamet talgulisi hernesupi ja talu perenaine koogiga. Ühiselt jäädi nõusse, et taolisi üritusi võiks korraldada edaspidigi.

Foto: Saarde vallavanem Tarmo Kulu äsja istutatud kuusega.

Ahti Seller


Kilingi-Nõmme muusikakooli lõpetas IX lend

Muusikakooli lõpetajad ja nende õpetajad.

16. mail toimus muusikakoolis pidulik kontsert-aktus. Lõpetas IX lend noori pianiste, kellel selja taga 7 aastat tihedaid õpinguid muusikamaailmas. Tüdrukud on otsustanud jätkata klaveriõppimist kaheksandalgi aastal! See näitab nende huvi ja tahtmist õppida pillimängu rohkemgi kui muusikakooli õppeprogrammis ette nähtud.
7 aasta sisse mahtusid veel algtõed ansamblimängust, noodilugemistunnid, saatepraktika ja viimastel aastatel süntesaatoriõpingud. Tublilt on esindatud meie kool ka Sakala regiooni konkurssidel.

Ilusat kevadet, Darja Lankina, Liis Laigna, Marrit Platais, Lauri Mägi!
Endist järjekindlust ja visadust, õpetajad Helina Tamm ja Tiia Hermann!

Foto: Muusikakooli lõpetajad ja nende õpetajad..

Lea Einaleht

Lõbusad noodid ; )

Omaloominguliste palade konkurss

Juba pool aastat tagasi kuulutati muusikakoolis välja omaloominguliste palade konkurss. 12 noore helilooja teoste esmaettekanne toimus autorite esituses 11. mail. Esindatud olid kõik vanuseastmed I-VI klassini.

Kuna üritus oli meie muusikakoolis esimest korda, toome ära kõik esitatud teoste pealkirjad ja nende autorid: Kai Tiitsaar “Linnukeste kevadlaul”, Ingrid Post “Vihmapiiskade tants”, Laura Altin “Unelaul”, Martti Soomann “Pallimäng”, Keidi Kuusk “Päikeseloojang”, Triin Päärmann “Kurbus”, Liis Osipov “Unistused”, Liis Soomann “Rõõmus meeleolu”, Kadri Pais “Nimetu laul”, Edit Kalm “La-la-la”, Kadri-Ann Matson “Kurvad mõtted”, Aliis Uibu “Kevad”.

Lea Einaleht


Kilingi-Nõmme linnapead külastas Voltveti endiste mõisnike järeltulija

Balti aadelkonda kuuluva Strykkide suguvõsa valduses oli Liivimaal üle 20 mõisa, sealhulgas ka Tihemetsas asunud Voltveti (Tignitzi) mõis. Viimase Kõpu mõisniku pojapoeg Wolf-Dietmar von Stryk, kes praegu elab Viljandis, on seadnud eesmärgiks koostada põhjalik ülevaade käesolevaks ajaks mööda maailma laiali asuvast suurest Strykkide suguvõsast.

Parun linnavalitsuses.

6. mail oli Wolf-Dietmar von Stryk koos abikaasa Elmaga vastuvõtul Kilingi-Nõmme linnapea Kalle Kiipuse juures. Arutati kahepoolseid koostöövõimalusi. Linnapea kinkis külalistele mõned linna arhiivis asunud unikaalsed, rohkem kui saja aasta vanused viimase Voltveti mõisniku perekonna fotopildid. Lahkudes tegid Elma ja Wolf-Dietmar von Stryk esimese sissekande Pärnu maavanema poolt linnale 60. aastapäeva puhul kingitud külaliste raamatusse.

Foto: Vestlushoos – paremalt teine Wolf-Dietmar von Stryk, tema kõrval abikaasa Elma, keskel Kilingi-Nõmme linnapea Kalle Kiipus ja vasakul kihelkonna ajaloo uurija Karl Pettai.

Karl Pettai


Näiteringi esietendusest 

Uudiseid Tihemetsast 

Kooliuudised 

Ilmast ja põllust 

Ja muud huvitavat! 

Liisi Koikson oli Lätis säravaim "päikesejänku"

Kuuendat korda Läti TV poolt popgruppidele korraldatud festivalil “Päikesejänku” osales ka Toomas Volli poolt juhendatav Kilingi-Nõmme keskkooli laulustuudio “Üks väike rõõm”.
Festivalil antakse välja vaid üks preemia – säravaimale tähele. Tänavu võitis selle kilinginõmmelane Liisi Koikson. Sama preemia on pälvinud ka Maarja-Liis Ilus.
Festivalil osalesid lisaks eelkonkursside võitjatele Lätist ka külalisgrupid naabermaadest, kokku oli neid 25. Eesti lastele avanes võimalus festivalist osa võtta tänu Läti-Eesti Seltsile.


Kilingi-Nõmme linnavalitsuse esindus võttis osa Karksi-Nuia
I-punkti avamisest

Naabermaakonna väikelinna Karksi-Nuia I-punkti avamisega 6. mail pandi alus koostööle, mille eesmärgiks on turismialase info jagamine nii üksteisele kui selle koondamine vastavatud I-punkti.
Lisaks Karksi-Nuiale ja Kilingi-Nõmmele löövad info kogumisel kaasa Abja-Paluoja linn ning Karksi, Abja ja Halliste vallad.
Plaanis on luua ühiseid trükiseid ning ka I-punkti kodulehekülg Internetti.


Soomlaste medal Ilmar Soobikule

Majandusteaduste kandidaadi kraadiga kilinginõmmelasele Ilmar Soobikule omistati Soome Metsateadlaste Seltsi medal, mida antakse seltsi ja selle töö hüvanguks tehtud teenete eest. Selts ühendab sisuliselt kõiki Soome metsateadlasi, keda on kokku mitusada inimest.
Töötades Eesti Metsamajanduse Instituudis, oli muu hulgas Ilmar Soobiku kohustuseks vastu võtta ja saata regulaarselt külas käinud soome teadureid. Nii said alguse ka sidemed Soome Metsateadlaste Seltsiga.
Peale Ilmar Soobiku on teadaolevatel andmetel eestlastest taolise medali saanud veel akadeemik Ross, kes Täraveres uurib päikese kiirgust.
Intervjuu medaliomanikuga ilmub järgmises “Neti Uudistajast”.


Kilingi-Nõmme tuletõrjujad käisid külas Soome kolleegidel

Kilingi-Nõmme Tuletõrje ja Päästeasutuse seitsmel töötajal oli meeldiv võimalus 14.-16. maini viibida külas Soomes oma kolleegidel Kirkkonummi valla Navala tuletõrjes.
Päeval tutvuti tuletõrje töökorraldusega vallas ja õhtul arutati edaspidiseid koostöövõimalusi ning täpsustati Soome tuletõrjevõistkonna tulemist juunikuul toimuvatele tuletõrjevõistlustele Kilingi-Nõmmes.
Laupäeval (16. 05) korraldas Navala VTÜ ühise sõidu Tamperesse, kus toimus üle-soomeline Turva- ja tuletõrjetehnika mess ja kus oli võimalus uudistada moodsaimaid masinaid ning mehhanisme, mis on tuletõrje- ja päästetöödel Soomes kasutusel. Eriline uudis oli kahekettaline kõvasulamteradega käsilõikur, milles kettad pöörlesid üheaegselt teineteisele vastupidises suunas.

Olev Paukson


Kevad on käes!

Kevadpäike!

Juba õitsevad esimesed kevadlilled, iga päevaga puhkeb neid aina juurde. Aiapidajatel on nüüd töid kuhjaga. Käes on külviaeg. Tore on, kui teame, kuidas, millal ja kuhu me külvame, istutame. Mõnikord võib aga tulla teadmistest puudus, eriti kui ollakse algaja aiapidaja. Alati kulub hüva nõu marjaks ära.
Meie linnas asub paisjärve kaldal “Saarde Aiandus Mesindus” seltsimaja, kust saab alati asjalikku nõuannet, kõik on teretulnud. Siin käiakse koos üsna tihti. Majas on olemas kudumisteljed, paljud algajad kudujad on õpetust saanud lahkelt proua Toodult. Tänavu valisime juhatajaks energilise agronoomi pr. Veera Tedre.
Plaanis on palju huvitavat. Jagame oma kogemusi ja teadmisi kartulikasvatusest, lilledest, puu- ja köögiviljadest, alati on ju midagi, mida juurde õppida. Populaarseks on läinud ravimtaimede kasvatamine ja nede kasutamine. Ka sellest tahame rääkida. On plaanis ka külastada mõnd näitust. Sügise hakul aga vahetame kogemusi hoidiste valmistamisel.
Tulge meie seltsi nii maalt kui linnast, muudame oma aiad kauniks ja viljakandvaiks! Öeldakse, kui oled istutanud kasvõi üheainsa puu, pole sa asjata elanud.

M. Kaasik


 

Lk.1        Lk.2        Lk.3       Lk.4        Lk.5

Toimetaja Ahti Seller, ahti@kilingi.ee.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6
Kilingi-Nõmme