Netileht.gif (10526 bytes)

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 3, jaanuar 1998


Lk. 4 

Aastaks 1998

Kui Jeesus oli s�ndinud Bethlehemas Juudamaal
kuningas Heroodese ajal, vaata, siis tulid targad
hommikumaalt Jeruusalemma.

Mt. 2,1

J�uluevangeeliumi kahele kokkujooksvale sündmusele - Jeesuse s�nd Bethlehema linnakese v�ärastemaja tallis ja inglite ilmutus karjastele linnakese taga m�en�lvakul, lisandub siin kolmas sündmus � hommikumaa tarkade tulek Jeesuse sõnnikohta. Selle rõnnaku mülestuspäeva nimetatakse Kolmekuningapäevaks. Nimetatud päev hoomab endas olulist sündmust kõigile maailma rahvastele, sest siis kohtusid Jeesusega ka teiste rahvaste esindajad.

Kolmekuningapäeva nimetatakse veel Kristuse ilmumispäevaks (ehk Epiphanias) ja seda peetakse 6. jaanuaril. Kreeka-katoliku kirik peab sel päeval lisaks Issanda ristimise p�ha (Jordanip�ha). Nende p�hade sisu on Jumala Valguse tulek inimeste juurde ja selle läbi lootuse andmist neile. N�nda seisame meiegi, Kilingi-Nõmme ja kogu Saarde rahvas uue aasta algul ikka lootuses ja samuti ootame valgust oma uuele aastarõnnakule. Valgus, mis ilmus Issandalt, sai kõigile rahvastele ja selles peitub rahukuulutus: kõikidel inimestel ja rahvah�imudel on �ks �hine Jumal. Olgu see rahuk�ne saatmas ka meid alanud aastal. Tulgu sellest teadmisest rõõmu, mis �hendab.

issanda aasta 1998 on meie kodukandile ka tähtis kodulinna Kilingi-Nõmme 60. juubeli l�bi. Seegi on rõõmustav, valgustav ja �hendav sündmus. On ju Kilingi-Nõmme ainus Lõuna-Pärnumaa linn, samuti ainsam linnake, mis muiste Saarkunda kihelkonna peale kerkinud.
Kogu eestluse ajaloo t�htsündmus ja kokkuvõtte on aga Eesti Vabariigi 80. aastapäev. Leidkem ja otsigem selleski kõik midagi rõõmustavat, helendavat ning juhatavat. Hommikumaa targad ei pidanud raskeks pikka rõnnakut l�bida, et näha �he väikese s�ndinud lapse palet. Neid innustas aimdus, et h�llis on enam kui see maailm siin. N�hkem ka kodumaa sõnnipäevas rohkemat kui riik või erakonnad. �rge pidage raskeks päikeset�usu ajal väikest matka kolme koduv�rvi heiskamiseks.

Kindlasti oli hommikumaa tarkadel ka oma isiklikke sündmusi ja võib-olla sellest isegi takistusi, kuid neis oli j�udu hetkeks need kõrvale jätta ning �hendavat ja �hist järgima minna. K�ll imeline, aga leides Tema - �hendaja, antakse neile ka see väga oluline ja isiklik.

Tahame soovida ja paluda alanud aastale õnnistavat �hist rõnnakut, mis samas hoiab endas ka igaühele l�hedast ja tähtist ning rõõmustavalt isiklikku.

Diakon Enri Pahapill


J��dvustagem oma mülestused!

Kilingi-Nõmme Linnavalitsus ja "Uudistaja" toimetus kuulutavad välja mülestuste kirjutamise konkursi. Oodatud on igasugused Saarde kihelkonna ning Kilingi-Nõmme linnaga seotud mülestused nii vanadelt kui noortelt, nii meestelt kui naistelt.
�rge h�benege jagamast endaga juhtunud või kelleltki kuuldud nii kurb�t�siseid kui huvitavaid�naljakaid eluseiku ka teistele!

Paberile (v�i disketile) j��dvustatud mülestused palume tuua linnavalitsuse hoones paiknevasse "Uudistaja" toimetusse (Pärnu tn. 62, II korrus) hiljemalt käesoleva aasta 3. aprilliks.

K�ik tr�kimusta kannatav saab tr�kitud ajalehes ning parimad mülestused ka linna aastapäeval premeeritud.õnnitleme
Kelluke


70. sõnnipäeval
Helja Riid
Vihelma Varik
Martin Kirikal
Niilo Mei

65. sõnnipäeval
Helgi Lensment
Marta Talisaar
Endel P��suke
Karl-Aleksander Song
Heldin Sonn

60. sõnnipäeval
Eha Koop
Ilda Pukk
Leo Sirelpuu
Anna Vahing

Klingi-Nõmme Linnavalitsus


80. sõnnipäeval
Linda Luha��r

70. sõnnipäeval
Ingve Kask

65. sõnnipäeval
Evald K��sel
Vaiki Talts

60. sõnnipäeval
Heli J�rve

Maie-Koidula Kuusk
Niina Moppel

Saarde Vallavalitsus


? - lugeja k�sib

Kuhu on jäänud linna matuseauto, tundis huvi keskkooli rahva nimel "Uudistaja" toimetusse helistanud nimetu naisterahvas?

Vastab Kilingi-Nõmme Majavalitsuse juhataja Urmas Song:

"Linna matuseauto on tõiesti sõidukorras. Vajadusel saab seda tellida Kilingi-Nõmme Majavalitsusest telefonil 92 241."


 

Lk.1        Lk.2        Lk.3       Lk.4

Toimetaja Ahti Seller, ahti@kilingi.ee.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2
Kilingi-Nõmme